citizen:trans

Citizen Project arbejder for en stemme for civilsamfund i den teknologiske udvikling

Citizen Project er et forum der sætter vores fælles fremtid til forhandling igennem kreative visioner og folkelige designfortællinger. Projektet består af en kreativ workshop og en digital platform der samler og skaber overblik over forskellige menneskers værdibaserede syn på mulige og umulige fremtider.


På den måde forsøger Citizen Project konstruktivt, kreativt og diplomatisk at addressere det presserende spørgsmål for vores tid: Er vi kontrol over vores teknologi eller er teknologien i kontrol over os? For hvad er det i grunden for et liv, hverdag og samfund vi ønsker individuelt og fra en situeret lokal borgerpræmis?

Koncept

Det Ideologiske Kompas

Fundamentet bag Citizen Project består af ‘det ideologiske kompas’. Funktionen bag dette er todelt og består dels i at være et værdimæssigt navigationsmiddel som en slags kort eller koordinatsystem for ideer og dels ved at udgøre et konkret kritisk refleksivt ‘tool to think with’.

 

 

Konceptrum

Indsætter man det ideologiske kompas i en kube opstår der otte ‘konceptrum’ med hver tre signifikante værdier der adskiller sig fra hinanden. På baggrund af disse rum er der til hver af dem udviklet et konceptuelt samfund og teknologisk mediesystem baseret på deres individuelle sæt af værdier. Disse samfundsarenaer udgør tilsammen designuniverset Citizen Project.

 

Samfundsarenaer

Hver samfundsarena bringer sine egne sociokulturelle hensyn, aspekter og karaktertræk der fordrer specifikke muligheder for reflektion og kritisk fortolkning. Samfundene er neutrale i den forstand at ingen er tiltænkt som at skulle være bedre eller dårligere end andre. De er altså designet ud fra en tanke om at være apolitiske politiske rum. De er ment til at animere/motivere/provokere mod refleksive kritiske tanker for beskueren der retter sig mod de overordnede værdier og de sammenhængende forhold der gør sig gældende og manifesterer sig indenfor hvert samfund.


På den måde udgør Citizen Project et narrativt og værdimæssigt organisationsprincip. Et designunivers der er åbent for medskabelse igennem borgeres, virksomheders og organisationers kritisk refleksive designfortællinger i en ekspanderende fortælling om vores fælles forhandlede fremtider.

Det Ideologiske Kompas
Det Ideologiske Kompas

Fundamentet bag Citizen Project består af ‘det ideologiske kompas’. Funktionen bag dette er todelt og består dels i at være et værdimæssigt navigationsmiddel som en slags kort eller koordinatsystem for ideer og dels ved at udgøre et konkret kritisk refleksivt ‘tool to think with’.

 

 

Det Ideologiske Kompas
Konceptrum

Indsætter man det ideologiske kompas i en kube opstår der otte ‘konceptrum’ med hver tre signifikante værdier der adskiller sig fra hinanden. På baggrund af disse rum er der til hver af dem udviklet et konceptuelt samfund og teknologisk mediesystem baseret på deres individuelle sæt af værdier. Disse samfundsarenaer udgør tilsammen designuniverset Citizen Project.

 

Samfundsarenaer

Hver samfundsarena bringer sine egne sociokulturelle hensyn, aspekter og karaktertræk der fordrer specifikke muligheder for reflektion og kritisk fortolkning. Samfundene er neutrale i den forstand at ingen er tiltænkt som at skulle være bedre eller dårligere end andre. De er altså designet ud fra en tanke om at være apolitiske politiske rum. De er ment til at animere/motivere/provokere mod refleksive kritiske tanker for beskueren der retter sig mod de overordnede værdier og de sammenhængende forhold der gør sig gældende og manifesterer sig indenfor hvert samfund.


På den måde udgør Citizen Project et narrativt og værdimæssigt organisationsprincip. Et designunivers der er åbent for medskabelse igennem borgeres, virksomheders og organisationers kritisk refleksive designfortællinger i en ekspanderende fortælling om vores fælles forhandlede fremtider.

Workshop

Igennem en workshop er det muligt at deltage i Citizen Project. Formatet minder om en slags designspil og er inddelt i en proces i fire trin. Med sig får deltagere en række fysiske designhjælperemedier der guider og hjælper dem på vej i deres kritiske reflektion og designproces. Undervejs vil deltagere blive udfordret på deres vante forestillinger om sig selv, hinanden og på deres fremtidige roller og liv. Workshoppen ender med en række fysiske designinnovationer som holdet præsenterer, diskuterer og reflekterer over i fællesskab til slut.

Booking

Workshoppen giver deltagere en forståelse for hvordan medier, teknologi og design er forbundet med underliggende spørgsmål om værdier. På den måde er teknologi med til at skabe vores forståelse og perception af virkeligheden, vores relationer imellem hinanden og vores egen selvforståelse. Igennem workshoppen får deltagere aktivt og igennem medskabelse mulighed for at danne og påvirke fortællingen om deres egen fremtid. Det giver en kritisk bevidsthed og stemme til individuelle borgere, en mulighed for virksomheder til at innovere og skabe socialt bæredygtige produkter og en mulighed for offentlige myndigheder og organisationer til at skabe og belyse forholdene iblandt levende fællesskaber.

“Det er super interessant at komme ud for de her nye baner at skulle tænke i. I et afbræk fra dagligdagen zoomer man pludseligt ud og kigger på en bestemt samfundstype, hvor man skaber sig et overblik over, hvilke energier og kræfter, der gør sig gældende, og hvordan en umiddelbar etableret balance kan udfordres og rystes af eksterne faktorer, og faktisk også tid”

“Jeg blev overrasket over, at vores overvejelser omkring, hvordan vi som mennesker opfører os, lyster, og ser værdi, skaber en flyttende effekt i et samfunds dynamikker. I dette tilfælde, hvor vi kiggede på samfundet om civilstammerne, skabes der pludselig en fælles forståelse for, at mennesker der (sammen) ikke synes at passe i nogle etablerede kasser, pludselig skaber noget nyt og uformbart – og som måske kan gå ind og i sidste ende også påvirke andre individer, der har identificeret sig helt modsat”

“Jeg har lært, at man godt kan lære andre mennesker at kende, uden at det skal handle om det typiske narrativ karriere, familieliv, hund, hus og volvo”

Kontakt

erik.himmelstrup@gmail.com

+45 6177 0920

Peder Skrams Gade 17, 4. th.

8200 Aarhus N

 

Logo:Trans

“Life is simple. People aren’t”